Grundejerforeningen Klostermarken dækker et nyudstykket område nordøst for Ribe Centrum.
Ca. 150 husstande er med i foreningen.

Området er blevet udstykket i flere etaper. 1. etape i år 2000.

Grundejerforeningen

Kontingentet andrager p.t. kr. 1.850,00 årligt (følger kalenderåret).


Meddel venligst ejerskifte til:
Kasseren i grundejerforeningen

Andre henvendelser rettes til formanden eller en af de andre bestyrelsesmedlemmer. Se her...


Downloads

Grundejerforeningens vedtægter